प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०१८ (विमा भरण्याच्या अंतिम मुदतीत वाढ)

Tuesday, 24 July 2018 10:11 AM

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना
(खरीप हंगाम - २०१८)
समाविष्ट पिके: भात, खरीप ज्वारी, तूर, सुर्यफुल, सोयाबीन, मुग, बाजरी, नाचणी, कारळे, तीळ, उडीद, भुईमुग, मका, कापूस, खरीप कांदा इत्यादी.
विमा भरण्याची अंतिम मुदत: ३१ जुलै २०१८.

English Summary: Prime Minister Crop Insurance Scheme Kharif 2018

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय

Krishi Jagran and  Helo App Monsoon Update


CopyRight - 2020 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.