सोयाबीन पिक संरक्षण सल्ला

Saturday, 25 August 2018 08:22 AM

सध्या बहुतांश: ठिकाणी सोयाबीन पिक शेंगा लागण्याच्या अवस्थेत असुन यावर मोठ्या प्रमाणात पाने खाणाऱ्या व शेंगा पोखरणाऱ्या अळ्यांचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे. तरी शेतकऱ्यांनी त्‍वरीत कीटकनाशकाची फवारणी करण्‍याचा सल्‍ला वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठातील कृषि तंत्रज्ञान माहिती केंद्राचे कृषि विद्यावेत्‍ता डॉ. यू. एन. आळसे व किटकशास्‍त्रज्ञ प्रा. डी. डी. पटाईत यांनी दिला आहे.

पिक संरक्षण:

प्रती एकर ६० मिली क्लोरॅट्रानिलीप्रोल १८.५ % किंवा१४० मिली इंडाक्झाकार्ब १५.८ % किंवा १८० मिलीस्पाइनेटोरॅम ११.७ %, किंवा ५० मिली थायमिथोक्झाम १२.६ % + लॅम्बडा सायहॅलोथ्रिन ९.३% यापैकी कोणत्‍याही एका किटकनाशकाची फवारणी करावी.

वरील किटकनाशकाचे प्रमाण फवारणी पंपाकरिता असुन एकूण प्रमाण प्रती एकर याप्रमाणेच वापरावे. तसेच काही दिवसांपूर्वी झालेल्या मोठ्या पावसामुळे सोयाबीनवर काही ठिकाणी शेंगा करपा व  चारकोल रॉट दिसून येत आहे,त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या रोगांचा प्रसार होऊ नये म्हणून प्रती एकरी कार्बेन्डेझिम १२% + मॅन्कोझेब ६३% या संयुक्त बुरशीनाशकाची २०० ग्रॅम याप्रमाणे फवारणी करावी.

सोयाबीन कीड वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ सल्ला Soybean pest Vasantrao Naik Marathwada Krishi Vidyapeeth Parbhani advice

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय
Download Krishi Jagran Mobile App


CopyRight - 2020 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.