शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

शीर्षक: कोरोना Lockdown शिथिल झाल्यानंतर राज्यातील शाळा/शिक्षण टप्प्या-टप्प्याने सुरू करणेसंदर्भात मार्गदर्शक सूचना
सांकेतांक क्रमांक: 202006121250574421
जी.आर. दिनांक: 15 June 2020

Share your comments