अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग

शीर्षक: आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत खरीप पणन हंगाम 2018-19 मधील खरेदी केलेल्या धानासाठी केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या दराव्यतिरिक्त धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल रु. 500/- प्रोत्साहनपर राशी राज्यशासनाकडून मंजूर करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201903021546535706
जी.आर. दिनांक: 02 March 2019

Share your comments