सार्वजनिक आरोग्य विभाग

शीर्षक: कोवीड-19 साथरोग प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभुमीवर महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ राज्यातील सर्व नागरिकांना सर्व अंगीकृत रुग्णालयांमार्फत उपलब्ध करून देण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 202005231250562117
जी.आर. दिनांक: 23 May 2020

Share your comments


CopyRight - 2020 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.