कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: विदर्भ पॅकेज अंतर्गत शेतकऱ्यांना सदोष/निकृष्ट साहित्य पुरविणाऱ्या संबंधित उत्पादकांना कायमस्वरूपी काळ्या यादीत अंतर्भुत करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201905161229481701
जी.आर. दिनांक: 16 May 2019

Share your comments