महसूल व वन विभाग

शीर्षक: राज्यातील दुष्काळ घोषित केलेल्या 151 तालुके, तसेच इतर तालुक्यामधील 268 महसुली मंडळ व्यतिरिक्त 931 गावे व्यतिरिक्त अंतीम पैसेवारी 50 पैशांपेक्षा कमी असलेल्या उर्वरित 4,518 गावांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती घोषित करून सवलती लागू करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201902211134556419
जी.आर. दिनांक: 21 February 2019

CopyRight - 2019 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.