सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

शीर्षक: सन 2018 च्या खरीप हंगामात दुष्काळ जाहीर झालेल्या गावांमध्ये पिक कर्जाचे पुनर्गठन व शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201906141617001202
जी.आर. दिनांक: 14 June 2019

Share your comments