सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

शीर्षक: सन 2018 च्या खरीप हंगामात दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये व महसूली मंडळांमध्ये पीक कर्जाचे पुनर्गठन व शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201812191508111502
जी.आर. दिनांक: 19 December 2018

Share your comments