उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

शीर्षक: क्यार व महा चक्रिवादळामुळे आलेल्या अवेळी पावसाने नुकसान झालेल्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे पाल्य असलेल्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201911221601315208
जी.आर. दिनांक: 22 November 2019

Share your comments