कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार योजनेंतर्गत सन 2019-20 मध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी वितरीत केलेल्या 146.67 कोटी निधीचे प्रकल्प निहाय वितरण करणेबाबत.
सांकेतांक क्रमांक: 202005261533256601
जी.आर. दिनांक: 26 May 2020

Share your comments


CopyRight - 2020 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.