महसूल व वन विभाग

शीर्षक: शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना...मा. श्री. किशोर तिवारी, अध्यक्ष, कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन, अमरावती यांची दुष्काळग्रस्त व नापिकीग्रस्त विदर्भ मराठवाडा मधील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त खेडयात संपर्क यात्रा
सांकेतांक क्रमांक: 201902041615577119
जी.आर. दिनांक: 04 February 2019

Share your comments