कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग

शीर्षक: राज्यातील दूध व दूध भुकटी निर्यातीस प्रोत्साहनपर अनुदान व दूध उत्पादक शेतकरी यांना खरेदी दरात वाढ मिळण्याकरीता करावयाच्या उपाययोजना
सांकेतांक क्रमांक: 201807211244566901
जी.आर. दिनांक: 20 July 2018

Share your comments


CopyRight - 2020 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.