सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

शीर्षक: राज्यात जुलै 2019 ते ऑगस्ट 2019 या कालावधीमध्ये अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पीक कर्ज माफीबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 202002121515186502
जी.आर. दिनांक: 12 February 2020

Share your comments