उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

शीर्षक: क्यार व महा चक्रिवादळामुळे आलेल्या अवेळी पावसाने नुकसान झालेल्या तालुक्यातील शेतकऱ्याचे पाल्य असलेल्या विद्यार्थ्यांचे परिक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 202001211723250408
जी.आर. दिनांक: 21 January 2020

Share your comments