कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजने अंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजना राज्यात मृग व आंबिया बहाराकरिता अधिसूचित फळपिकांना लागू करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 202006051830584601
जी.आर. दिनांक: 05 June 2020

Share your comments


CopyRight - 2020 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.