महसूल व वन विभाग

शीर्षक: लॉकडाऊन मधील कालावधीत राज्यातील मजुरांना त्यांच्या मुळगांवी जाण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसेस मार्फत मोफत प्रवास करण्यासाठी सुविधा देण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 202005121419281519
जी.आर. दिनांक: 09 May 2020

Share your comments