जलसंपदा विभाग

शीर्षक: भिमा व कृष्णा खोऱ्यात सन 2019 मध्ये उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीची कारणे शोधणे व भविष्यकालिन उपाययोजनात्मक अहवाल तयार करण्यासाठी अभ्यास समिती स्थापन करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201908231157003527
जी.आर. दिनांक: 23 August 2019

Share your comments


CopyRight - 2020 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.