सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

शीर्षक: राज्यात जुलै 2019 ते ऑगस्ट 2019 या कालावधीमध्ये अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीत बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिक कर्ज माफीबाबत (सुधारित)
सांकेतांक क्रमांक: 201908271711139802
जी.आर. दिनांक: 27 August 2019

Share your comments