सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

शीर्षक: राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या त्रिस्तरीय पत संरचनेवर कोविड-१९/ लॉकडाऊनचे होणारे दूरगामी परिणाम व त्यावरील उपाययोजना याबाबत अभ्यास करुन शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 202005271206440702
जी.आर. दिनांक: 27 May 2020

Share your comments


CopyRight - 2020 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.