हवामान आधारीत फळपिक विमा योजना 2018-19 फळपीक-लिंबू

Sunday, 11 November 2018 07:15 AM


ही योजना लिंबू पिकासाठी अधिसुचित जिल्ह्यामधील, अधिसुचित तालुक्यातील, अधिसुचित महसूल मंडळात लागू आहे. यानुसार निवडलेल्या विमा कंपनी मार्फत अधिसूचित महसूल मंडळ पातळीवर शासनमान्य संदर्भ हवामान केंद्र आकडेवारी वरुन नुकसान भरपाई अंतिम केली जाते.

समविष्ट जिल्हे (15): वर्धा, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अहमदनगर, बीड, परभणी, पुणे, जळगाव, सोलापूर, सांगली, औरंगाबाद, जालना, धुळे, नाशिक इत्यादी.

या योजनेतंर्गत लिंबू पिकास निवडलेल्या विमा कंपनी मार्फत खाली नमूद केलेल्या विमा संरक्षण कालावधीत निवडक हवामान धोक्यामुळे होणाऱ्या संभाव्य पिक नुकसानीस (आर्थिक) खालीलप्रमाणे विमा संरक्षण प्रदान होईल.

विमा संरक्षण प्रकार (हवामान धोके) विमा संरक्षण कालावधी

प्रमाणके (ट्रिगर) नुकसान भरपाई रक्कम (प्रती हेक्टर रु.)

अवेळी पाऊस

दि. 15 नोव्हेंबर 2018 ते 30 डिसेंबर 2018

कोणत्याही सलग 3  दिवस 50 मि.मि. पेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास रु. 22,000/- देय

जास्त तापमान
दि. 15 जानेवारी 2019 ते 30 मार्च 2019

कोणत्याही सलग 3 दिवस 39 डिग्री सेल्सीअस पेक्षा जास्त तापमान राहिल्यास रु. 22,000/- देय

जास्त पाऊस
दि. 1 जून 2019 ते 30 जुलै 2019

कोणत्याही सलग 3 दिवस 100  मि.मि. पेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास रु. 22,000/- देय

विमा योजनेत सहभाग प्रक्रिया:

कर्जदार शेतकरी: अनिवार्य सहभाग, बँकाकडून लिंबू पिकासाठी कर्ज मंजूर असणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता त्या त्या बँकाकडून देण्यात येणाऱ्या कर्ज पुरवठा रकमेमधून भरला जाईल.
बिगर कर्जदार शेतकरी: ऐच्छीक सहभाग, सदर शेतकऱ्यांनी विमा प्रस्ताव पत्रक भरुन रोख विमा हप्त्यासह विहित मुदतीत विमा योजनेत सहभाग घ्यावा.
योजनेत सहभाग घेण्याचा अंतिम दिनांक: 14 नोव्हेंबर 2018

बाब

विमा संरक्षित रक्कम (रु. प्रती हेक्टर )

शेतकर्‍याने भरावयाचा विमा हप्ता रु.प्रती हेक्टर

अवेळी पाऊस, जादा तापमान, जास्त पाऊस या हवामान धोक्यापासून संरक्षण

66,000/-

3,300/-

गारपीट हवामान धोक्यापासून विमा संरक्षण (विमा संरक्षण कालावधी दि. 1 जानेवारी 2019 ते ३० एप्रिल 2019)

22,000/-

1,100/-

एकूण विमा संरक्षण

88,000/-

44,00/-

गारपीट हवामान धोक्यापासून विमा संरक्षण घेण्याची बाब ऐच्छीक आहे. गारपीटीने नुकसान झाल्यास 48 तासाच्या आत संबंधित विमा कंपनीला कळवावे.


योजना
कार्यान्वित करणारी यंत्रणा:

सदर फळपिक विमा योजना खालील यंत्रणेमार्फत खालील जिल्हयातील लिंबू फळ पिकासाठी अधिसूचित केलेल्या महसूल मंडळ पातळीवर कार्यान्वित करण्यात येईल.

अ.क्र. विमा कंपनीचे नाव जिल्हे एकूण जिल्हे
1 दि न्यू इंडिया इन्शुरेंस कंपनी
फोन क्र. ०२२-२२७०८१००
टोल फ्री.क्र. १८०० २०९१ ४१५
ईमेल: pmfby.ho@newindia.co.in
वाशिम, वर्धा, जालना, पुणे, अकोला 5
2 अॅग्रिकल्चर इन्शुरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि.
फोन क्र. ०२२-६१७१०९१२ 
टोल फ्री.क्र. १८०० १०३० ०६१
ईमेल: mhwbcis@aicindia.com
परभणी, नाशिक, धुळे, जळगाव, सोलापूर, बुलढाणा, औरंगाबाद, अहमदनगर, सांगली, बीड 10


या योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकर्‍यांनी संबंधित विमा कंपनी, संबंधित तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे संपर्क साधून अधिक सविस्तर माहिती घ्यावी आणि योजनेत सहभाग घ्यावा.

श्री. विनयकुमार आवटे 
अधिक्षक कृषि अधिकारी (मनरेगा), पुणे विभाग
9404963870
  

lemon लिंबू weather based fruit crop insurance scheme हवामान आधारीत फळपिक विमा योजना पिक विमा

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय
Download Krishi Jagran Mobile App


CopyRight - 2019 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.