आदिवासी कुटुंबांच्या परसबागेत फळझाडे व भाजीपाला लागवड योजना

Thursday, 11 October 2018 12:13 PM


राज्यातील 13 जिल्ह्यांतील आदिवासी भागातील कुपोषण प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने व आदिवासी बांधवांना पौष्टिक आहार पुरविण्यासाठी, आदिवासी कुटुंबाच्या परसबागेत पौष्टिक भाजीपाला व फळांची निवड करून लागवड करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी आदिवासी कुटुंबांच्या परसबागेत फळझाड व भाजीपाला लागवड ही योजना राज्यात सन 2003-04 पासून राबविण्यात येत आहे. 

सन 2018-19 साठी या योजनेत राज्यातील ठाणे, पालघर, पुणे, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, नांदेड, यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपूर व अमरावती या 13 जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

लाभार्थी निवडीचे निकष:

  • ज्या आदिवासी गावांमधील कुटुंबाकडे शेतजमीन व परसबाग उपलब्ध असेल.
  • ज्या आदिवासी कुटुंबात कुपोषित बालके असतील त्यांना प्राधान्य.

आवश्यक कागदपत्रे:

  • ७/१२ व ८ अ.
  • अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असल्यास जात प्रमाणपत्र.
  • आधार ओळखपत्र.
  • आधार कार्ड क्रमांकाशी जोडलेले बँक खात्याचे पासबुक इत्यादी.

योजनेंतर्गत प्रती आदिवासी कुटुंबाना रु. 252/- एवढा खर्च अपेक्षित आहे. लाभार्थ्यांना आवश्यकतेनुसार रोपे, कलमे व भाजीपाला बियाणे पुरविण्यात येतील. फळझाडे व भाजीपाल्याची कलमे/ रोपे ही शासकीय अथवा नोंदणीकृत खाजगी रोपवाटिकांमधून घेता येतील. यापैकी बियाणे पुरवठा महाबीजकडून करणायत येईल. सदर अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यामध्ये वर्ग करण्यात येईल.

योजने संबंधित शासन निर्णय पाहण्यासाठी: सन 2018-19 मध्ये राज्यातील आदिवासी जिल्ह्यामध्ये आदिवासी कुटुंबाच्या परसबागेत फळझाड व भाजीपाला लागवडीची योजना राबविण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत

योजनेंतर्गत लागवड करावयाची फळझाडे व भाजीपाला

  • फळझाडे: चिकू, आंबा, पेरू, कागदी लिंबू इत्यादी.
  • भाजीपाला: शेवगा, कडीपत्ता, अळू, मेथी, पालक, लाल भोपळा, दुधी भोपळा, मागणीनुसार इतर भाजीपाला जसे दोडका, गवार, वांगी इत्यादी.

या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी संबंधित कृषी पर्यवेक्षक, तालुका कृषी अधिकारी, उप-विभागीय कृषी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी इत्यादी.

tribal आदिवासी Fruits and Vegetables in tribal families backyard garden Scheme आदिवासी कुटुंबांच्या परसबागेत फळझाड व भाजीपाला लागवड योजना कुपोषण malnutrition परसबाग backyard garden
English Summary: Cultivation of Fruits and Vegetables in tribal families backyard garden Scheme

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय
Download Krishi Jagran Mobile App
KJ Marathi Helo App


CopyRight - 2020 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.